Jogi közlemény

A Motoroptimalizalas.hu weblapon található tartalom a Motoroptimalizalas.hu szellemi tulajdona. Az Motoroptimalizalas.hu fenntart minden, a weblap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot, beleértve a weblaphoz tartozó aloldalak tartalmának közzétételére és másolására vonatkozólag is. Az Motoroptimalizalas.hu oldala teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt áll, azokból bármely részt kivágni, a kiemelt részt pedig nyilvánosságra hozni ismételten, más néven tilos. Tilos továbbá az Motoroptimalizalas.hu előzetes írásbeli engedélye nélkül a weblap tartalmát tükrözni, technikai művelet segítségével a nyilvánossághoz újraközvetíteni még változtatott formában is. A weblap tartalmának egy-egy része kizárólag saját felhasználás céljából kimenthető vagy kinyomtatható, de ebben az esetben sem jogosult a weblap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára. A weblapon közzétett mozgóképek szintén szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes (nem kereskedelmi felhasználás) eseteinek kivételével szerzői jogi értelmében tilos azokat akár eredetiben, akár változtatott formában bármilyen médiumban közölni, sugározni, továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni a szerző tudta és beleegyezése nélkül.

További jogi következményeket von maga után a Rádióban való ismertetés vagy a Televíziós telefonos bejelentkezés során a weblap mozgóképeiből nyert információkról, verbális formában történő közvetítés műsorba tétele, leadása. Ilyen esetekben csak a weblapra való hivatkozással lehet eljárni, azzal a feltétellel, hogy az átvevő kommentárja nem módosítja, manipulálja az eredeti információt, illetve a weblapra (Motoroptimalizalas.hu) utaló egyértelmű hivatkozás minden közlésnél megjelenik.

Az Motoroptimalizalas.hu előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (képfolyam, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása, értékesítése vagy rögzítése.

A Motoroptimalizalas.hu domain név szerzői jogi védelmet élvez, védjegyoltalomban részesül, felhasználása kizárólag az Motoroptimalizalas.hu előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges, a rá való hivatkozás kivételével.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményekkel jár. Az Motoroptimalizalas.hu követelheti a jogsértés megszüntetését és kárának megtérítését, 5 évre visszamenőleg.

A Motoroptimalizalas.hu weblapra történő belépéssel Ön elfogadja az itt ismertetett feltételeket.

+36 70 333 8844